Koolol Wadaan ina jogori wootiɗinde leƴƴi Muritani

0
1867
Ouadane.jpg

Jaagorɗo Pinal e Fitiram-gollaagu, Hinndu Mintu Ayniina, bisimiima ñalnde alarba, 11 lewru noowammbar 2015, ardorde Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani to gollordu mum e tawtoreede Marhaba Wul Aali, gardiiɗo duɗal Muritani ko yowitii e gaaci e biyeteeɗo Siidi Abdallaah, gardiiɗo fiyakuuji Gure Ɓooyɗe.

Faandaare noddaango ngoo ko tintinde e habrorde fedde ndee wonde e hitaande hikka ndee, koolol Gure Ɓooyɗe ena jogori juɓɓineede to wuro wiyeteengo Wadaan, to bannge rewo e nder leydi Muritani, tuggude 23 lewru desaambar haa 30 mayru  e hitaande 2015 nde ngon-ɗen ndee. Fulɓe, Sooninke e Jolfuɓe, safalɓe, ɓiɓɓe leydi ndii, leñol heen fof ko ko jogori holliroyde toon fitaa-tawaa mum, yo feewnitano kewu nguu no doole mum potirnoo. Tesko-ɗen bismaagol leƴƴi ɓaleeji Muritani tawi ko e mbaydi laaɓɗundi e kooli baɗnooji to bannge rewo, ko hikka fuɗɗii e ooɗoo jaagorɗo.

Nootaninoo toon fedde ndee ko Bookara Aamadu Bah e Njaay Saydu Aamadu. Caggal nde Fedde ndee yeewti heen, tonngii geɗe yiɗi hollitde e koolol Waadaan hee (seppo cosaan, wuro fulɓe e wejo, njimri e ngamri, yeewtere yowitiinde e gure ganni daande maayo, pijirlooji…