Ko e “Homo naledi” ummi-ɗen !

0
3477
homo-naledi-3.jpg

“Homo naledi” ko tagoore aadeere ɓooynde, nde anndanooka haa e oo sahaa. E tuugnaade e jiyte ƴiye baɗaaɗe ko sakkitii koo to Afrik worgo, ina sikkaa maa en ɓeydo faamde silsil tago aadee…

“Homo naledi” ko tagoore aadeere ɓooynde, nde anndanooka haa e oo sahaa. E tuugnaade e jiyte ƴiye baɗaaɗe ko sakkitii koo to Afrik worgo, ina sikkaa maa en ɓeydo faamde silsil tago aadee…

Ƴiye 15 tagoore aadeere ubbitaama to nokku na wiyee Maropeng saraaji Johannesburg, nder nokku mo Unesco hanndii, kiisaaɗo ko kam woni « mbootu winndere ». Tagoore ndee ko tagoore aadeere ɓooynde, nde anndanooka haa e oo sahaa, inniraande « Homo naledi ». Ina sikkaa ngalɗoo jiytal maa ɓeydo faamninde en silsil tago aadee… Juuɗe ɗee e kolɓuli juuɗe e koyɗe ina ɓallondiri no feewi e juuɗe e koyɗe yimɓe hannde ɓee. Kono tan, ngaanndi makko ine famɗi, so a ƴeewii tuggi nanorde makko fayi dow o ɓuri nanndude ko e tagoore idii-aadeere wiyeteende Ostaralopitek (australopithèque), e fawaade e haala porfesoor Chris Stringer to Mooftirde ganni daartol tago to London.

BAB