Fotii, feso dennge dañaama !

0
3753
Dengue_Feso.jpg

No Alla waɗata, e tonngoode men yawtunde ndee tan, ina wiyaa heen wonde paawngal dennge alanaaka safaara, kono e daawal hakkunde ngal dinnge dañanaama feso. Sosiyatee peewnoowo leɗɗe biyeteeɗo Sanofi yaltinii feso wiyeteengo Dengvaxia, faddotoongo paawngal dennge.

No Alla waɗata, e tonngoode men yawtunde ndee tan, ina wiyaa heen wonde paawngal dennge alanaaka safaara, kono e daawal hakkunde ngal dinnge dañanaama feso. Sosiyatee peewnoowo leɗɗe biyeteeɗo Sanofi yaltinii feso wiyeteengo Dengvaxia, faddotoongo paawngal dennge.

 Ko ɗum huunde mawnde no feewi sibu won yerondirɓe ɗum e jiytugol feso sayo walla poliyoo.

Ɗum noon, Muritaninaaɓe, haa teeŋti noon e Nuwaasootnaaɓe, ina mbaawi yettude Alla, kono, Sanofi kadi ina foti hamdinaade sibu doole mum njarii. Waɗi noon ko ɓe periima heen fotde 1,3 miliyaar oroo (hedde 500 miliyaar ugiyya), jiidaa e 300 miliyoŋ oroo (115 miliyaar ugiyya) mahraaɗi isin potɗo feewnude feso ngoo, baawɗo feewnude ko ina fesa 100 miliyoŋ neɗɗo hitaande kala.

Dennge fof e famɗude ko wari neɗɗo, ina jogii e faggudu batte bonɗe. Tee ñawu nguu ina yaawi saraade. Ko ɗum tag iso ngu naatii nokku, yimɓe fof keewi ko lelaade. Sifaaji maggu ɓurɗi bonɗe ina tawee e leyɗe Asii e Amerik worgo, ko wayi no Beresiil ɗo ngu wari hikka fotde 693 neɗɗo e nder 1 400 000 neɗɗo ngu liɓnoo ɓee.