Maruk ɗaɓɓii naatde e CEDEAO

0
1957

Caggal naattugol e Dental Afrik, laamɗo Maruk, hono Muhammed VI ɗaɓɓii naatgol Maruk e Dental faggudu dowlaaji hirnaange Afrik, hono CEDEAO.  Eɗen ciftora e diskuur mo o waɗnoo to Adis Abebaa, ɗo o ñiŋnoo no feewi doŋkugol Dental Magreb Arab (UMA) waɗde huunde, o teeŋtini nafoore wonnde e cosgol dente diiwaniije coftuɗe, haa teeŋti noon e CEDEAO : « annoore Dental Magreb Arab ñifii, sibu nattugol goongɗinde jiydigol nafoore », hankadi Maruk hiisii « ko Afrik woni galle mum paarnorɗo ».

Ɗaɓɓaande ndee waɗaa ko ñalnde aljumaa 24/02/2017 rewrude e haala laamɗo oo e hoore mum kam e bayyinaango ɗo feeñninaa wonde Laamu Maruk habrii sokna Ellen Johnson Sirleaf hooreejo leydi Liberiyaa, gardiiɗo CEDEAO e oo sahaa, yiɗde mum jeyeede e ngalɗoo dental.  Ina feeñi heen wonde Maruk « ina jaɓi doosɗe cosɗe CEDEAO ɗee  » tee « ina huuɓni sarɗiiji jeyegol e dental ngal ». Bayyinaango ngoo mantii no feewi dental ngal « sibu mum jeyeede e dente ɓurɗe yahrude yeeso e nder Afrik”. Ngo siftinii 23 njillu laamɗo oo waɗi e nder  11 leydi diwaan oo, siifondiraa heen nanondire gollondiral keewɗe. Ina wiyaa heen wonde ko Alla waɗi, ko e oo nokku Maruk jeyaa, tee ko « ɗoo wallidiiɓe mum politik ngoni ». Ɗum jiidaa e gollondire to bannge faggudu ɓurɗe tiiɗde.

Ndee feere ina woɗɗondiri e politik goɗɗitagol leyɗe worgo Saharaa, mo Muritani rewi ko ina wona duuɓi jooni, gila yalti dental ngal ñalnde talaata 26/12/2000. Eɗen ciftora ñiŋooje ardiiɓe leydi ndii feewde e CEDEAO nde ummanii woppinde Yaayaa Jaame laamu caggal nde hawaa e woote. Ko ɗuum kadi feeñi  e fitina caabiiɗo ƴeeŋtingol awooɓe senegaalnaaɓe e tufɗe awo Muritani, ɓe nganndu-ɗaa gila dawaa dawi ko kañum en kuuɓnatnoo soklaaji Muritaninaaɓe to bannge liɗɗi.

So ɗaɓɓaande Maruk ndee jaɓaama, Muritani waytata e diiwaan hee ko no Gammbi wayi e Senegaal nii, alaa no waawoyta waɗde, so wonaa naattude heen, walla fekkorde.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa