Njeenaaje hoore hitaande (2)

0
2815

E wiyde jaaynde Mauriweb, won banndum hooreejo leydi oo rokkaa leydi, dokkal  panndungal e nder Tararsa. Ɓe mbiyi oon mooltii ko e sosiyatee toppitiiɗo ndema biyeteeɗo RIM Fruit Rooso. Jeyi RIM Fruits Rosso ko denɗum hooreejo leydi biyeteeɗo Seek wul Laahah. Ɗumɗoo fellitaa ko e batu hilifaaɓe ñalnde 6 feebariyee 2017. Kono ko e batu hilifaaɓe njooɗinoongu ñalnde alkamiisa 6 oktoobar 2016 oon sosiyatee tottanoo ndiin leydi e sifaa luɓal. Hakkunde batuuji ɗiɗi ɗii ko lebbi nay (4) fat ! Ɗumɗoon noon ina luutndii ko sariya yamiri koo, sibu dekere t° 2010-080 pirtuɗo, lomtii dekere t°2000-089 ƴettaaɗo ñande 17 suliye 2000 ciynoowo ordonaas t°83–127 mo ñalnde 5 suwee 1983 jowitiiɗo e juɓɓitingol jeyi leydi, wiyi, e nder kuulal mum 59 “ina waɗɗii dokkaaɗo leydi e mudda, gollaade ndi e nder mudda duuɓi joy dewondirɗi, so wonaa tawa haɗi ɗum ko ngantu teeŋtuɗo walla pooftingol leydi ngol goomu toppitiingu leydi taƴngu oon hattan teskii”.

Kono kuulal 92 oon sariya kañum ne wiyi : “Luɓaaɗo leydi ina waawi rokkeede ɗum pandungal so ɗaɓɓii ɗum caggal nde teskaa o tabitinii tuugnorgal moƴƴingol leydi ndii e mudda toɗɗaaɗo e kuulal 57 dow ngal. So tawii tottirgol panndungol e mudda leydi ndii waɗiranoo ko ngam golle ndema, dokkirgol panndugal ina waawi heɓreede e sifaa keeriiɗo caggal nde tottiranooɗo e mudda oo ɗaɓɓi ɗum ko adii nde lajal ngal joofata, so tawii kay nokku oo remaama ko ina tolnoo e duuɓi tati dewondirɗi tawi goomu taƴngu oon hattan ina teskii ɗum.”

Ko ɗoo kaawis oo woni : hol no duuɓi 3 ngontiri lebbi 4 ? Mauriweb wiyi “kaawis oo ina newii faamde. Jeyi sosiyatee RIM FRUIT Rosso ko Seek wul Laahaa (banndum gorko Foyl wul Laahaa) wondude e gollooɓe españoolnaaɓe.

Leydi ndi o rokkaa ndii ko 70 ha. Ɓe nganniyii remde heen ko legimaaji, tee ko jeeyoyteeɗi ko ɓuri heen heewde caggal leydi (yeru Orop). Yanti heen “ko ndee lowre idotoo naftoraade golle peewnugol ngesa Begemuun (miliyaaruuji ɗiɗi ugiyya pawɗi tawi ko e bidsee laamu)”. RIM Fruit yondinaaki e ɗumɗoo tan sibu “Seneraal wul Maami gardiiɗo kuuɓtodinɗo duwaan ina waɗɗini e sosiyatee gooto holanndenaajo gonɗo to Saint Louis Senegaal jeeyoyoowo dene e ñabbe to Orop, yoɗɓe RIM Fruit 1 000 ooroo kamiyoŋ kala. Ndii njoldi totteteendi RIM Fruit alaa hay hujja dagiiɗo gooto, so wonaa tan ndi fayi ko e jeyba banndum Persidaa Rippoobilik”, e wiyde Mauriweb.

Muttaar

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.