Ruwanndaa, leydi ɓurndi yaawde ɓamtagol e winndere hee e duuɓi 25 ɓennuɗi ɗii (PNUD)

2
2621

Fedde Ngenndiije Dentuɗe ina jogii ɓetirgel dewindtoongel ɓamtaare leyɗeele aduna ɗee e ɗii duuɓi 25 cakkitiiɗi. Ɓetirgel ngel ina hollita ƴellitaare aadee en e nder 148 leydi nder fannuuji : « ganndal, tolno nguurndam ceniɗam, ɗamaawu nguurndam e cellal, jeytoregol e nguurndam politik e renndo, senaare sato, kisal e hakkeeji aadee, daranagol nuunɗal e potal nder renndo. »

E wiyde ciimtol cakkitiingol ngol, ko Ruwanndaa fof ɓuri ɓamtaade e ɗii duuɓi 25 cakkitiiɗi, rewi heen ko Siin. Ko ɓuri haawnaade heen koo kadi, eɗen nganndi Ruwanndaa ummii ko e musiiba e jiiɓru bonndu, caggal warhoore ɓesngu baɗaaɗo toon e dow Tutsi e hitaande 1994.

Hannde, Ruwanndaanaaɓe ina ɗaminoo wuurde ko sowotoo laabi ɗiɗi ko ɗamintonoo wuurde e hitaande 1990(duuɓi 32), ko noon kadi naatgol sukaaɓe jaŋde soworii laabi ɗiɗi naatgol jaŋde ndeen. Eɗen mbaawi siftinde kadi leydi ndi ko njeeɗaɓiri (7ɓiri) e nder winndere ndee to bannge potndugol eddaaji, kayri woni yeeso leyɗe ɗee fof ko faati e jeytoregol rewɓe e nguurndam politik (64% to parlemaan). Laamorgo leydi ndii kadi, hono Kigali, woni wuro jeeɗaɓo (7ɓo) e winndere ndee to bannge laaɓal.

PNUD

Fulo : Bookara Aamadu Bah

2 JOWE

  1. So tawii laamiiɓe leyɗe men ɓee-ne mbaawii golloraade hono no kaanaŋke maɓɓe oo gollorii nii, maa ɗum wonanatno en ɓural e yaajeende.

    Eɗen ñaagoo Geno nde O baawɗo laamaade leyɗe men laamu potal e nuunɗal wondude e gollal jeñtinoowal, jeñtinanoowal ɓesnguuji men moƴƴere.

  2. So tawii laamiiɓe leyɗe men ɓee-ne mbaawii golloraade hono no kaanaŋke maɓɓe oo gollorii nii, maa ɗum wonanatno en ɓural e yaajeende.

    Eɗen ñaagoo Geno nde O hokkata en baawɗo laamaade leyɗe men laamu potal e nuunɗal wondude e gollal jeñtinoowal, jeñtinanoowal ɓesnguuji men moƴƴere.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.