Jaayɗe Muritani e peccugol ballel laamu

0
2418
Tonngoode 148 Fooyre Ɓamtaare hawrunde e duuɓi 40 Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani
Tonngoode 148 Fooyre Ɓamtaare hawrunde e duuɓi 40 Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani

Hikka kadi, jaayɗe leydi ndii mbeltaaki e peccugol kaalis ballal laamu (miliyoŋaaji 200 ugiyya gadano oo) wonande Jaayɗe jaambureeje ɗee. Tee, mettere ndee ina mawni no feewi. Ko Muusaa Sammba Sih, gardiiɗo RPM (Fedde jaayɗe binndaaɗe ɓurɗe duumaade / walla nii, jaayɗe goodɗe e goonga, goonga ɗee), gardiiɗo jaaynde wiyeteende Quotidien de Nouakchott e hoore mum adii wiyde : « terɗe goomu kalfinaangu jiilgol e peccugol ballal ngal, ko kañum en koye mum en cosi jaayɗe mum en ngam ɓaaftude ko ɓuri heewde e ballal ngal, ndokka ɗum koye mum en. Nii woni jaayɗe goodɗe ɗee, jaltooje ɗee, ko keɓi alaa no wayi… ». Ko hono ɗuum Ahmed Sheex (Le Calame) e Maamuudu Sih (L’Eveil-Hebdo) kaali, kolli heen mettere mawnde. Ɓe mbiyi wonde : « Hooreejo goomu peccugol ngol e terɗe jeegom goomu nguu ndokkii koye mum en ndaamordi 1 500 000 MRO wonande hooreejo oo, e 1 200 000 MRO wonande tergal kala tawi ɓe ngalaa heen hakke (golle goomu nguu taƴanaaka hay huunde, tawi jaayɗe keddiiɗe ɗee, alaa heen heɓnde ko ɓuri 700 000 MRO).

E nder peccugol hikka ngol, muulirde ngenndi ndee, heɓi ko 40 miliyoŋ MRO (ande heɓatnoo haa 60 miliyoŋ). 54 jaaynde, tawi ko woodi heen (ko yaltata e sifaa duumiiɗo) ɓuraani jaayɗe 10 e 200 lowre internet e teleeji 5 (uddaaɗi ko ina wona lebbi nay jooni), pecciima hikka e 200 miliyoŋ MRO.

Fooyre Ɓamtaare noon, gaa gaa hitaande adannde ndee (2012), meeɗaa seerde e nduu woondu. Ma a taw, e nder leydi hee, ko Fooyre Ɓamtaare tan waawi wasaade, wiya, gila 2010, meɗaa sownude hay laawol gootol nde foti yaltude ndee, tee ina huuɓni denndaangal sarɗiiji pawiiɗi e mum, tee ɓuri jaayɗe ɗee kala ɓooyde sibu mum soseede gila 1980. Hikka Fooyre feccii ko 107 000 MRO (ko waawaa yaltinde jaaynde hay laawol gootol). E 2016 ko 257 000 MRO nde heɓnoo, e 2015 nde heɓi 834 000 MRO, e 2014 nde heɓi 103 400 MRO, e 2013 nde heɓi 746 000 MRO, e 2012 (nde fuɗɗii ndee) nde heɓii 1 768 000 MRO. Ko ndeen hitaande (2012), nde waawi dañande heen hoore mayre kaɓirɗe, nde yoɓi ko ina ɓura 800 000 MRO luwaas joɗnde Fedde ndee e kaɓirɗe mum (ko ndeen fedde ndee waawi ƴettude joɗnde moƴƴere). Kala nde sehil Fooyre (gannduɗo ɗum, mo añaani ɗum) jeyaaka e goomu peccoowu nguu, nde ɓelsat ! Ndaa peccugol ngol fotnoo tan fawaade ko e sarɗiiji dottaaɗi ɗii (duumagol, jogagol joɗnde, ekn.)

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.