Siin : Xi Jinping toɗɗitaama kadi

0
1033

Ko kanko gooto wonnoo kanndidaa e gardagol leydi Siin ndii. To Siin noon, ko depiteeji toɗɗotoo hooreejo leydi. Ɗiin depiteeji ngooti ñalnde 17 marse 2018 ɓennuɗo oo. Denndaangal 3 000 depitee jeyaaɗi e Mooɓondiral ɓesnguweewal ngal ngootanii mo, hay daande wootere waalaani ladde.

Kanko Xi Jinping ardii Parti Maruceejo Siin (Parti communiste chinois) gila 2012. Darajo makko hannde e Siin abbotoo ko e ko daraja Mao Tse Tung.

Roɓindii ɗum ko Bookara A. Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa