Juulɗeele e yaafuyaaji hooreejo leydi

0
1716

Kala nde juulde ari, hooreejo leydi oo ina yaafoo dummbanooɓe (sokanooɓe e kasooji), kono, ko ɓuri heewde heen, ko sokranooɓe bonanndeeji renndo. Hikka ne, e juulde koorka hee, o waɗii no o heewnoo waɗde, o yaafiima fotde 72 cokanooɗo.

Ko ɗuum waɗi kadi jaaynde Le Calame waɗde winndannde, ngam jeertinde yimɓe.

“Waawde yaafaade dummbaaɓe, ko hakke mo hooreejo leydi rokkaa, kono ittaataa tabitingol hakke oo ina fotnoo tuugaade e sarɗiiji miijaaɗi, hoto wontande yimɓe tanaa goɗɗo.”

E wiyde won ɓeen yimɓe ɓadiiɗe nokkuuji ñaawoore, ko ɓuri heewde heen, “lelnugol doggi fotɓe yaafeede ɓee ina heewi jinngere, sibu hoohooɓe mawɓe, e heedooɓe (awokaaji) e ñaawooɓe ina njumpa heen ngam yaltinde banndiraaɓe mum en sokanooɓe, walla kiliyaneeɓe mum en” ; hono no geɗe goɗɗe ɗee ngollortee e leydi hee nii, so tuugaade e banndiraagal walla e njeenaari.

Ko ɗum tagi, hitaande kala, ko “yeeyooɓe dorog e saaysayeeɓe, wuyɓe taƴooɓe anndaaɓe, fawanooɓe kuuge tedduɗe, ɓe mbaɗaani hay lebbi seeɗa e kasoo keewi woppiteede” e ulleede e yimɓe. Heen sahaaji boom ko warnooɓe koye ngoppittee ngam warde goɗngol kadi yimɓe woɗɓe. E wiyde won ɗiin nokkuuji ɓadtiiɗi polis, ko famɗi fof, warhooreeji tati bonɗi baɗɗi e duuɓi cakkitiiɗi ɗii ko noon ngardi, ko banndiiji ɗi hooreejo leydi yaafinoo e juulde mbaɗi ɗum en goɗngol. Yeru debbo baranooɗo hedde futuro nder bitik mum to jehre kapitaal…

Hannde, yimɓe fof ina nganndi kisal alaa e wuro Nuwaasoot sibu ko e naange e hoore kellew banndiiji teettata kaake janane, njanata e rewɓe, mbarata yimɓe… Yimɓe fof tinii nguykaaji bankeeji BMCI e Attijaari Bank. Ɗum addani jaaynde wootere winndude : « woto mbiyee mim waɗde leydi ndii ko yeru e nder diiwaan hee to bannge kaɓgol e ownooɓe, sibu won konngol gootol cuuɗi men wiyi « hade neɗɗo raddude colli beeyooji, yo raddu juuriiɗi ɗii tawo » (woni yo neɗɗo fittu tawo damal suudu mum hade mum wiyde ina fitta wuro) ».

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.