“Mandela day”, ñalawma windereejo Mandelaa

0
1660

Ko UNESCO sosi « Ñalngu winndereewu ciftorgol Mandelaa », nganndiraangu e ɗemngal Engele « Mandela Day », ñalnde 10 noowambar 2009. Ñalngu nguu fiɓaa ko 18 sulyee hitaande kala, ngam mawninde golle Mandelaa, oon jaambaaro kaɓinooɗo Apartaayd, liɓi ɗum, woni ɓaleejo gidiiɗo wonde hooreejo leydi Afirik worgo. Ñalngu nguu waɗiraa kadi ko dowlinde deeƴre.

Ko UNESCO sosi « Ñalngu winndereewu ciftorgol Mandelaa », nganndiraangu e ɗemngal Engele « Mandela Day », ñalnde 10 noowambar 2009. Ñalngu nguu fiɓaa ko 18 sulyee hitaande kala, ngam mawninde golle Mandelaa, oon jaambaaro kaɓinooɗo Apartaayd, liɓi ɗum, woni ɓaleejo gidiiɗo wonde hooreejo leydi Afirik worgo. Ñalngu nguu waɗiraa kadi ko dowlinde deeƴre.

Ñalnde heen (18 sulyee hitaande kala) kala neɗɗo guurɗo e winndere men hee ina ɗaɓɓiraa gollanaade renndo fotde capanɗe jeegom e jeeɗiɗi hojom. 67 hojom ɗii ko duuɓi 67 ɗi Mandelaa waɗi e haɓaade Apartaayd.  Ñalngu nguu idii mawnineede fof ko e hitaande 2010.