Uujooɓe faade Orop : Trump wagginii mahngo ɓalal

0
991

Españolnaajo gooto, meeɗnooɗo wonde hooreejo parlemaa Orop ina wiyee Josep Borrell, hollitii wonde Donald Trump, hooreejo Dental dowlaaji Amerik, meeɗii wiyde ɗum, tawi aɓe kaala ko faati e uujooɓe Afrik faade Orop : « Mahee ɓalal takko Saharaa ».

« Keerol mon e Saharaa fotaani ɓurde ngol min njogodii e Meksik ngol ».

Kono jaagorgal Espaañ ngal naamnii mo kanko Trump « aɗa anndi no Saharaa foti mawnude ? » Ellee o nanndaano e gannduɗo ɗuum. Eɗen nganndi ngol takkii ko Afrik rewo no woorunoo, njuuteendi maggol ko hedde 4 800 km, ummaade hirnaange feewde fuɗnaange.

O haalaani noon hol nde Trump wiyi mo noon, kono jaayɗe Espaañ, ko wayi no El Païs, mbiyi ina waawi tawa ko e maayirɗe suweŋ ɓennuɗo oo, nde Josep Borrell ɗofti toon (to Amerik) laamɗo Felipe ndee.

Ɓalal Donald Trump yiɗi mahde hakkunde mum en e Meksik ngal ngam haɗde Meksiknaaɓe naatde leydi mum ngal, njuuteendi mum ko 3 200 km, njaru mum ko hedde miliyaaruuji 20 dolaar (hedde ujunnaaje 7 miliyaar ugiyya ɓooyɗo oo), tuugnaade e won ɗiin hiisaaji.

Hannde, ko Espaañ woni damal ɓurngal yaajde ɗo uujɓe naatirta Orop. E darorɗe hitaande ndee, aɓe njahratnoo e 38 000 uujɗo, rewruɓe leydi (les) walla geec.

Espaañ ina jogii e duunde Afrik hee kalaace ɗiɗi ɗe meeteruuji 6 tooweeki, ngam hanndaade nduukon mum ɗiɗon mbiyeteekon Ceuta e Melilla, njookikon nder rewo Maruk, kono kon meeɗaa haɗde uujɓe ƴaaɓaade kon.

BAB

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa