« Ko leeli fadaani jam…»

0
685
Suudu sarɗi Muritani
Suudu sarɗi Muritani

Ina jeyaa e ko ɓuri himmude e geɗe ɗe Ghaswaani waɗi caggal nde heɓi laamu  « helde gerñe » Abdul Ajiiju, tawde wonii o fusii ko lollirnoo BASEP (senngo larme ngo o tafnoo ngam reende mo e daranaade bonanndeeji makko kono kadi o sarii o saaki tuddunde dipiteeji, arme mum goɗɗo mo « sinndaaki fetel ». Hay so tawii won kesamhesaagu o naatni e sifaa no o gollortoo (haaldude e luulndiiɓe..) e jokkude e hunanaade ɓesngu moƴƴere, ɗum ittataa haa jooni alaa ko waylii e dawrugol ngol Asiis siynunoo e leydi hee. Ɗum ɗoon ina feeñira e yimɓe ɓe o suɓotoo e  ceŋɗe kimmuɗe e nder njuɓɓudi laamu hee, ko yimɓe Asiis, sabu so neɗɗo Asiis ne ittaama ko neɗɗo mum goɗɗo lomtintee, taƴondiral  yiyaaka tawo e dawrugol leñamleñaagu e paltoor doolnuɗi  haa jooni e leydi hee, tooñaaɓe e ɗawaaɓe cuwaa yiyde ko hebori ittude ɗum en e ngonka mum en; hay so tawii ina wiyee won ɓe dawrugol bonngol tuugiingol e tooñannge riiwno e leydi hee, sariya nuunɗi ɗum en etee ina kebori artude ko wayi no Buuammaatu en, limam shaafi en, eɗen njaakorii ne kay naalaŋkooɓe (Ewlad Blad en) ina poti yettaade ɗumen, kono ɗum fof ko huunde huyfiɗnde fawaade he caɗeele guuraaɗe he leydi hee : caɗeele nguura, safaara, jaŋde, ngeñamlesaagu sukaaɓe ekn….

Ko ɓuri hannde woƴde  ko dawrugol paltoor laawɗinangol he leydi hee : joñgol leƴƴi ɓaleeji ɗii hay wonɓe heen safalɓe e nder njuɓɓudi laamu hee, teeŋti noon e nder konu hee, e won ɗeen ceŋɗe e nder faggudu, ko ɗum ngoya, kono ko huunde faaynunde sabu eɗen ngoƴaa hol to joofnoyta leydi ndi… So tawii ko Asiis saabinoo ndee bonannde fof, hol to Ghaswaani heednoo ?

So tawii ko goonga, ɓesngu nguu ina lutti ɗaminaade maa won ko waylii e ngonka men e gargol Ghaswaani, mbeɗe sikki tan eɗen poti waasde yaajnude “deedi no feewi” sabu jahɗo oo e lomtiiɗo oo ko yaahdiiɓe e yoga ko waɗi ɗoo e bonannde,  hay so tawii noon Alla kam ina waawi taftaade aadee e ko moƴii; ko njenana-ɗen kam, mo yiɗi heɓɓitaade Moritani e ko faayanaa koo, ko maa jaɓa haaldeede e diisnondireede, sabu hakkille gooto waawaa ɗowde leydi. “Kono ko woni e lahal fof maa juuɗe njiytu”.

Gelaajo

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.