pullo-gaynaako.com, lowre hesere gannde e karalle he Pulaar

6
2231

Sosi lowre ndee ko Doktoor Muhammadu Faalil Sih, ganndo toowɗo ko faati he hiisiwal.

Doktoor Muhammadu Faalil Sih ko hiisiyanke, ko o jannginoowo-biɗtoowo e hiisiwal e duɗe jaaɓi-haaɗtirde. E sawndo ɗum, omo daranii ñiiɓgol ganndineeje e  ɗemɗe Afriknaaɓe. O winndii defte hiisiwal toowngal e ɗemngal Pulaar. Omo yuɓɓina kadi heblooji hiisiwal faade e jannginooɓe ngaal ɗemngal. Muhammadu Faalil Sih jibinaa ko 1990 to Beelinaaɓe, nder Muritani…

Paandaale lowre ndee ko :

1. Ƴellitde Jaŋde Toownde E Ɗemngal Pulaar/Fulfulde ;

2. Newnude keƴgol luggiɗngol karallaagal kesal e nder Afrik ;

3. Mawninde ɗemngal Pulaar/Fulfulde e pinal mum.

Yah ɗoo ngam ɓeydude humpito

6 JOWE

  1. Miin miɗɗa welti e golle noo feewi
    Mi yetta Alla baɗɗoowo ko wellaa waɗɗa ɗo wella gonɗo jonɗo baɗɗo kala ko wonni yonni njuulle ɓurɗo ɓurnaaɗo bojjo Abdullaayi e Aminata Mohammadu mo jam kissal Alla wonni e mum yo Allaahu juulle makko hisnambo Amiin
    Jallo Usmaan Demmba Aali Jallo

Répondre à Guissé Aamadu Haaytu jaabaade

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa