Sinuwaa en nder weeyo

0
2097

Ñalnde 25 settaambar 2008, leydi Siin naatii « fedde mawɓe », fedde leyɗe kattanɗe yahde kam en tan nder weeyo. Ko leyɗe tati tan ngoni e ndee fedde : Riisi, Amerik e Siin. Ɗumɗoo noon ƴellitii faayiida ndii leydi caggal faayiida mawɗo ndi heɓi e juɓɓingol « pijirlooji Olempik » e nder karallaagal e ñeeñal mawngal winndere ndee kala seedtii.

Ɗum noon ñalnde 25 settammbar nde, Siin werliima « laana weeyo » inniraaka Shenzhou VII, tawi alaa fof ɗo telɓaa e golle ɗe. Hu Jintao, mawɗo leydi ndi tawtoraama, o yettii aasiñooruuji ɗi e haralleeɓe ɓe. Nde laana ka yahii haa dow kolonel Zhai Zhigang yaltii laana ka, feerii e weeyo : Duuɓi joy caggal ko Siin tawti ko wonnoo Dental leyɗe Sowiyet en e Amerik, ko taykonot (weeyiyanke Sinuwaa en, Tuubakooɓe mbiyata ɗum ko Kosmonot) Siin neldii aadee e nder weeyo. Denndaangal golle eɓɓanooɗe e ngalɗoo ɗanngal njahrii no potnoo yahrude : gila e jaltugol e laana ka e peeragol nder weeyo, haa e gartol e juuragol laana ka.

Siin tabitinii ɗo, e nder dumunna daɓɓo, tuugnorgal ngal Ameriknaaɓe e Riis en ciyni e nder ko ina ɓura duuɓi sappo. Tee ina wiyee njaru mum jaasi ɗo woɗɗi ko ɓeen perinoo heen ko. Fayndaare Siin ko werlaade ɗo e duuɓi payɗi laana njirlotooka (ngonka e weeyo ina taaroo leydi) koɗaaka, kam e yahde to lewru ɗo e hitaande 2017 e yahde marse e hitaande 2015.

Ko e hitaande 2003 Siin naatnoo Fedde leyɗe nelduɗe neɗɗo nder weeyo, duuɓi 42 caggal ɗanngal Youri Gagarin. Ɗumɗoo noon ko danndu ɓooyndu hakkunde Dental Sowiyet e Amerik.

Bookara Aamadu Bah