Sankaare Mammadu Bookara LIH : Innaa lillaahi we innaa ileyhi raaji’uun

0
598
Mammadu Bookara Lih
Mammadu Bookara Lih

Yiilirde ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, e denndaangal terɗe fedde ndee, ine nduwanoo ɓesngu Baabaaɓenaaɓe sabu sankaare Mammadu Bookara Lih, cankiiɗo ñalnde 3 abril to Baabaaɓe Looti.

Sankaare Mammadu Bookara Lih ko baasal mawngal wonande ɓesngu men kala, haa teeŋti e Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, kam e Fooyre Ɓamtaare e sifaa keeriiɗo. Ceerno Mammadu Bookara Lih jeyaa ko idiiɓe daranaade ɗemngal Pulaar : o wonii koolaaɗo kuuɓal FƁPM tuggi 1980 haa 1985, oon sahaa fedde ndee ine woni e naange e hoore mum.

Caggal ɗuum, nde Fooyre Ɓamtaare ƴettiti golle e hitaande 2006, omo jeyaa daraninooɓe ɗum laŋ, gila e binndol, ngalu, haa e jeeyngal, o sari nde, sibu oon sahaa, kala tonngoode yaltunde o ƴettata heen ko 100 o sara ɗum, gila he nokku ɗo o gollotonoo ɗoo, hono Banke Santaraal, haa to wuro makko, to o udditnoo duɗe jaŋde pulaar e Quraana tedduɗo oo, en kaalaani nokku ɗo o hoɗnoo he Nuwaasoot, ɗo o wuurnunoo duɗe goɗɗe.

En ƴettitii seedantaagal ngal yimɓe wuro makko mbaɗi he makko, ngam teeŋtinde darnde makko, e moƴƴere makko, e wonde dewoowo Alla :

 – « … darnde makko Zaataar ɗo o hoɗnoo ɗoo, o huccitnoo ko he dingiral. O fooɗondiri ngal e neɗɗo gooto, ɓe ñaawdi haa ɓe lelii, ngal feccaa ; o tottaa pecce ɗiɗi, oon rokkaa feccere. Feccere o rokkaa ndee, ko jamaa (suudu Alla) o diidi ɗoon. O soodtoyi kadi feccere oya rokkanoo ndee, o waɗti heen… »

– « En njiyii galle makko Baabaaɓe, o soodii galle kuccitnooɗo he makko coggu tiiɗngu, o mahi heen kadi ko jamaa. Ɗum jiidaa e golle moƴƴe ɗe o seeraani waɗde e wuro hee… Nde o yahi Nuwaadibu, en njiyii korsa makko he Ceerno Njaay Baro. Mammadu Bookara Lih ko moƴƴo, jiɗɗo moƴƴuɓe. Kala ine ɓamta leñol ngol o waɗii, o jeyaama e Fedde Ɓamtaare Pulaar. Kala ko ine ɓamta wuro Baabaaɓe, o waɗii. Ko o neɗɗo daraniiɗo diine Lislaam, daraninooɗo ngonka meeɗen, daraniiɗo yooltude hujjaaji meeɗen… ».

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.