Sankaare Mammadu Bookara LIH : Innaa lillaahi we innaa ileyhi raaji’uun

0
527
Mammadu Bookara Lih
Mammadu Bookara Lih

Yiilirde ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, e denndaangal terɗe fedde ndee, ine nduwanoo ɓesngu Baabaaɓenaaɓe sabu sankaare Mammadu Bookara Lih, cankiiɗo ñalnde 3 abril to Baabaaɓe Looti.

Sankaare Mammadu Bookara Lih ko baasal mawngal wonande ɓesngu men kala, haa teeŋti e Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, kam e Fooyre Ɓamtaare e sifaa keeriiɗo. Ceerno Mammadu Bookara Lih jeyaa ko idiiɓe daranaade ɗemngal Pulaar : o wonii koolaaɗo kuuɓal FƁPM tuggi 1980 haa 1985, oon sahaa fedde ndee ine woni e naange e hoore mum.

Caggal ɗuum, nde Fooyre Ɓamtaare ƴettiti golle e hitaande 2006, omo jeyaa daraninooɓe ɗum laŋ, gila e binndol, ngalu, haa e jeeyngal, o sari nde, sibu oon sahaa, kala tonngoode yaltunde o ƴettata heen ko 100 o sara ɗum, gila he nokku ɗo o gollotonoo ɗoo, hono Banke Santaraal, haa to wuro makko, to o udditnoo duɗe jaŋde pulaar e Quraana tedduɗo oo, en kaalaani nokku ɗo o hoɗnoo he Nuwaasoot, ɗo o wuurnunoo duɗe goɗɗe.

En ƴettitii seedantaagal ngal yimɓe wuro makko mbaɗi he makko, ngam teeŋtinde darnde makko, e moƴƴere makko, e wonde dewoowo Alla :

 – « … darnde makko Zaataar ɗo o hoɗnoo ɗoo, o huccitnoo ko he dingiral. O fooɗondiri ngal e neɗɗo gooto, ɓe ñaawdi haa ɓe lelii, ngal feccaa ; o tottaa pecce ɗiɗi, oon rokkaa feccere. Feccere o rokkaa ndee, ko jamaa (suudu Alla) o diidi ɗoon. O soodtoyi kadi feccere oya rokkanoo ndee, o waɗti heen… »

– « En njiyii galle makko Baabaaɓe, o soodii galle kuccitnooɗo he makko coggu tiiɗngu, o mahi heen kadi ko jamaa. Ɗum jiidaa e golle moƴƴe ɗe o seeraani waɗde e wuro hee… Nde o yahi Nuwaadibu, en njiyii korsa makko he Ceerno Njaay Baro. Mammadu Bookara Lih ko moƴƴo, jiɗɗo moƴƴuɓe. Kala ine ɓamta leñol ngol o waɗii, o jeyaama e Fedde Ɓamtaare Pulaar. Kala ko ine ɓamta wuro Baabaaɓe, o waɗii. Ko o neɗɗo daraniiɗo diine Lislaam, daraninooɗo ngonka meeɗen, daraniiɗo yooltude hujjaaji meeɗen… ».

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa