Jaɓɓorgo Pese Buɓɓondiral

Pesol: buɓɓondiral

Faddanaade ngaawe buɓɓondiral e haayre weeyo

Mbar haayre ndee haytii ? Eɗen ciftora NASA neldiino ñalnde 24/11/21 (lebbi sappo jooni) laanel ine wiyee DART (laañal)...

Kaytingol haayre weeyo, Lappol NASA diwii

Oɗon ciftora haala haayre wiyeteende Apofis (Apophis), e winndannde njaltinno-ɗen oon sahaa e Fooyre, e hitaande 2010 (duuɓi 11 jooni), hulanananoonde buɓɓondirde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE