Jaɓɓorgo Pese Doosgal leydi

Pesol: doosgal leydi

Doosgal leydi : kuulal 38 e kuule 99, 100 e 101

En tariino, e tonngoode 157 Fooyre yawtunde ndee, haala kalifu ndeenka leydi haalnoo, paatuka e mbayliigu doosgal leydi, nde ari hollitde senaateruuji eɓɓaande mbayliigu...

Hooreejo leydi e Doosgal leydi

Hooreejo leydi oo, hono Muhammed Abdel Asiis yuɓɓinii yeewtere mum jaaynde jamma alarba 22 ina jofi 23 marse 2017 to galle laamorɗo ɗoo. Ina...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE