Hooreejo leydi e Doosgal leydi

0
2351

Hooreejo leydi oo, hono Muhammed Abdel Asiis yuɓɓinii yeewtere mum jaaynde jamma alarba 22 ina jofi 23 marse 2017 to galle laamorɗo ɗoo. Ina raɓɓiɗi, o wiyi ko o noddoowo referaandoom e tuugnaade e kuulal 38 Doosgal leydi ndii. E wiyde makko, “kuulal 38 ina aaɓni denndaangal mbayliigaaji doosɗe leydi tawi rewraaka e cuuɗi sarɗi ɗiɗi ɗii”.

So artii e kuulal 38, o wiyi omo jogii “dalillaaji sariyeeji biyɗi geŋ“ caggal nde o diisnii “annduɓe sariya jaambureeɓe ɓurɓe mawnude, ɓe meeɗaa halfineede golle kaɗooje ɗum en wonde jaambureeɓe”.  E wiyde makko kadi, senaateeruuji caliiɗi eɓɓaande mbayliigu ndee ko yiɗɓe “fefde ɓesngu Muritani”. O fawti heen “ko miin woni ñaawoowo hakkunde ɓesngu nguu e cuuɗi sarɗi ɗiɗi ɗii. Ko ɓesngu Muritani halfini mi ɗuum. Mi woppataa fiilaaɓe 33 ina pefa ɓesngu Muritani”. Wonande ko yuɓɓinta woote ɗee, o wiyi wonde ko miliyaaruuji jeegom eɓɓanooɗi nii e bidsee dowla oo. Ma a taw ko yiɗnoode wowaade ɗi addannoo mo rewrude e cuuɗi sarɗi. Jooni kam, alaa e sago o fellita yaltinde ɗi.

Haala ka huunde e haalooɓe puɗɗii jaabtaade ngam anndude hol pefɗo hannde leydi ndii, mbele “ko wootɓe miijooji mum en ɓee, walla ko kanko caliiɗo ɗooftaade woote oo ?” Sibu, e fawaade e dalillaaji ɓeen kolliti, yo won referaandoom, yo won mooɓondiral cuuɗi ɗiɗi ɗii, alaa heen ko waawi huutoreede tawi tataɓe ɗiɗi heen suudu kala (2/3 asaambele e 2/3 senaa) njaɓaani ɗum tawo. Ko ɗuum nii woni ko Jallo Mammadu Bacca, kalifu ndeenka leydi, mo o nulnoo to asaambele e to senaa ngam faamninde fiilaaɓe ɓee nafoore wonnde e jaɓgol eɓɓaande mbayliigu nguu.

Mbele Abdel Asiis ko jedditiiɗo haala kalifu mum walla ko belaaɗo “yaɓɓude doosgal leydi laawol goɗngol kadi” ? Eɗen nganndi tan, waɗnoode miliyoŋaaji 6 e nafoore ɓesngu nguu, yeru ngam ustude cogguuli, ɓuratnoo waɗande yimɓe fof ngartam e huccande sarkitde maande leydi Muritani nde wiyaani waɗaani…

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.