Ko kalifu Ndeenka leydi, haali e referaandoom

0
1935

Wonande mbayliigu Doosgal leydi (Constitution), « hade mooɓondiral cuuɗi sarɗi walla referaandoom, alaa e sago tataɓe ɗiɗi heen suudu fof keɓee ». Ko ɗum woni faayiida haala Mammadu Bacca yeeso senateeruuji nde keblantoo wootde eɓɓaande mbayliigu ndee.  E no o wiyri : « Kuulal 99 Doosgal leydi wiyi ko hooreejo leydi oo walla parlemaa (asaambele e senaa) e dow cakkitgol hooreejo leydi, ina waawi sakkitde mbayliigu Doosgal leydi. Ɗuum noon ina ɗaɓɓi alaa e sago tataɓe ɗiɗi heen suudu kala jaɓa ɗiin mbayliigaaji.

Caggal ɗuum, hooreejo (leydi oo) … rewra e mooɓondiral walla e referaandoom ngam jaɓnude nguun mbayliigu. Ko noon woni laawol. Ko ɗuum woni kisa ko min ngoni e waɗde (…) Ɗum noon ngooten tuugaade e no doosgal leydi ngal wiyri nii, tee eɗen poti jaɓde ɗum. So en njaɓaani no wiyraa nii, en njaltii demokaraasi ».

Caggal ɗuum kanko kalifu oo, o ɓeydi heen “Yimɓe fof mbiynoo ko hooreejo leydi oo rewrataa e cuuɗi sarɗi ɗii. O rewrii e majji noon”. O teeŋtiniino kadi e haala makko hee wonde « ngam waylude doosgal leydi ngal, alaa e sago tataɓe ɗiɗi parlemaa oo keɓee. Alaa e sago ɓesngu nguu jaɓa ɗuum. Ɗum wonaa huunde newiinde. »    

Keɗo-ɗee mo ɗoo : https://www.youtube.com/watch?v=6mphEnJD3KA

BAB

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.