Jaɓɓorgo Pese Politik

Pesol: politik

Kewkewe dille dawrugol Mali : Holi kolonel Bah Ndawu ?

CNSP, Diiso koninkooɓe Mali, he gardagol Kolonel Asimi Goytaa, toɗɗiima ardotooɗe he mudda leydi Mali. Oon woni Kolonel-Majoor gonɗo he Fooftere duumiinde...

Kaɓɓondiral “Nguurdiigu” e suɓngo gardiiɗo

Ñalnde 6 lewru abriil 2019 (seeɗto) Kaɓɓondiral « Ngardiigu » toɗɗiima Dr Kan Haamiidu Baaba ngam wonande ɗum ƴamoowo lefol laamu...

Kollitgol tuugnorgal guwarnama Konngol Kajjata Maalik Jallo

Caggal nde hooreejo hilifaaɓe keso oo holliti tuugnorgal guwarnama mum yeeso depiteeji asaambele, depitee Kajjata Maalik Jallo, ƴettii konngol ngam rokkude...

Hakkunde jaaynooɓe e hooreejo leydi

Jaaynooɓe ɗiɗo (Muusaa Sammba Sih (Quotidien de Nouakchott) e Ahmed wul Sheex (Le Calame) ) ina njaabtii yeewtere Muhammed wul Abdel Asiis waɗdunoo e jaaynde Jeune...

Hooreejo leydi e Doosgal leydi

Hooreejo leydi oo, hono Muhammed Abdel Asiis yuɓɓinii yeewtere mum jaaynde jamma alarba 22 ina jofi 23 marse 2017 to galle laamorɗo ɗoo. Ina...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE