Jaɓɓorgo Pese Gebbi

Pesol: gebbi

Haawniinde, gebbi e huɓeere SNIM, rappii gasaani maheede

Kabaaru oo ummorii en ko e winndannde lowre enternet wiyeteende « Mauriweb » saaktaande ñalnde 10 abriil 2018. Kabaaru oo ko haala e nate...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE