Nuwaasoot ina jogori golleede

0
1505

Laamu Muritani e leydi Siin ciifondirii nanondire ɗiɗi gollondiral faggudu e karallaagal ñalnde alkamiisa 18/12/2014. Nanondiral gadanal ngal ko Siin ina rokka Muritani miliyaaruuji 5 ugiyya, ɗiɗmal ngal ko Siin ina ñamla Muritani miliyaaruuji 5 ugiyya, fof hawri miliyaaruuji 10, potɗi huutoreede ngam waɗande Nuwaasoot geese senaare, woni waɗande ɗum gaawi nawooji diƴƴe kuutoraaɗe e laɓɓinde ɗum.

Nduwoto-ɗen tan ko « hoto way no wayatnoo » mbele ndeeɗoo eɓɓaande kam ina laatoo. Sibu, hannde, diƴƴe ina jeyaa e ngoƴaaji Nuwaasootnaaɓe ɓurɗi teeŋtude.    BAB