Jaɓɓorgo Pese Haamiidu Baaba

Pesol: Haamiidu Baaba

Woote hooreleydaagu paaɗe : Hol to luulndo heedi ?

E lebbi ɓennuɗi ɗii, ko wiyetee luulndo koo nanondiriino e nder piɓondiral politigi, wonde ina foti ndaartude kanndidaa gooto tawa ko nanondiraaɗo,...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0