Jaɓɓorgo Pese Harmuɓe

Pesol: harmuɓe

Diine : rewɓe harmuɓe resde

... Jokkere dewle bonɗe  Ina jeyaa e ñaawooje ɗee ɗoo toɓɓere e ko arata koo: 1. so...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE