Jaɓɓorgo Pese Kaaden goonga

Pesol: Kaaden goonga

KAALDEN GOONGA : laamu rewii ɗoo reftii ɗoo kono waylaani ngonka...

Jimoowo gooto wiyiino: « laamu rewii ɗoo reftii ɗoo kono waylaani ngonka men e aduna». Kono miin mbiy mi ko laamu rewiino ɗoo,...

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE