Jaɓɓorgo Pese Kuudetaa

Pesol: Kuudetaa

Loppito laamu to Burkina-faso : Hooreejo  ɗekkii maa ɗekkinaama ?

Ko adii nde M.R.C. Kaboore siifata ngal ɓatakal, tawi koninkooɓe njaltinii nder tele Burkina bayyinaango holliroowo ɓe loppitii laamu he juuɗe Rock...

Mali : Yahnoonde artii

Kudetaa) jolii to Ndenndaandi Mali ñalnde subaka 18 Juko (ut) 2020. Kikiiɗe mum Ibrahiima Bubakara Keyitaa (IBK) e Jaagorgal mum garwaniiwal njaggaa...

Naamne 5 ngam paamen kewkewe Mali

Gila 10 suliyee 2020, Mali woni ko he iiñcuru mawndu. Seppooji he pelɓondire keewɗe mbaɗii toon hakkunde haa waɗi maayɓe heewɓe. Ñalnde alkamiisa...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE