Jaɓɓorgo Pese Pinal

Pesol: pinal

Huunde e Ɓure Ɓiyleydaagu

Pulaar ene wiya, « ko mawɓe ngoni alluuje sukaaɓe ». E kaa haala, ene faamee tan wonde sukaaɓe ñeemtinta ko mawɓe. Saabii ɗum noon,...

Neema : Fedde AADE wuurtinii Pulaagu

So won ɗo Pinal Fulɓe e ɗemngal mumen hulanaa saayde e nder leƴƴi goɗɗi, taweteeɗi diiwal Hod bannge fuɗnaange leydi Muritani, fedde...

Siñcaan Njaakiri e wolde ɓamtaare

Ngam nootitaade e wolde ɓamtaare, wuro Siñcaan Njaakiri suɓtii ko yahrude to bannge cellal tawo. Ɗanniyaŋkooɓe wuro ngoo, caggal nde paami wonde...

Denɗiraagal

Addannoo mawɓe men Afriknaaɓe yuɓɓinde ko ngam newnude nguurdiigu hakkunde yimɓe, ñiiɓnude korsa, tabitinde banndiraagal e njurum, e nder wuurduɓe e yonta...

KAALDEN GOONGA : “Mo tafi hoore mum, ƴeeŋna mbuure”

Pulaar ene wiya : « so neɗɗo tafatno hoyre mum, ƴeeŋtinta ko kaŋŋe ». Nde tawnoo gooto fof, so wonii e nder fasɓe mum,...

Yeewtere “nder dingire e mbeddaaji Kayhayɗi”

Ganndal e gollal Ñande alkamiisa 12 marse 2020, hiirde mawnde yuɓɓinaama he nder wuro Kahayɗi, tawi tammbinoo golle ɗee ko sagataaɓe wuro...

Fedde Baaboo Gellaay Enternasiyonaal : Ñalɗi pinal to Beelinaaɓe

Ñalnde 8 e 9 feebiriyee 2020, Fedde Baaboo Gellaay Enternasiyonaal yuɓɓinii ñalɗi pinal kaaltateeɗi to Beelinaaɓe, ngam mawninde maanditaare timmugol duuɓi ɗiɗi...

Ko mi ɗemngal…

Ko mi baawal mahowal renndo, ko miin reeni jotondire, moopti kawre, suuɗi gannde. Ko miin tami pinal, ko...

KAALDEN GOONGA : laamu rewii ɗoo reftii ɗoo kono waylaani ngonka...

Jimoowo gooto wiyiino: « laamu rewii ɗoo reftii ɗoo kono waylaani ngonka men e aduna». Kono miin mbiy mi ko laamu rewiino ɗoo,...

Nuwaadibu : Daartol Mawluud

Ko hikka waɗti hitaande 50ɓiire (1969 - 2019) ko jamma jibineede NELAAƊO ALLA, (JKM) fuɗɗii mawnineede e nder wuro Nuwaadibu. Ñalngu nguu...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0