Jaɓɓorgo Pese Pinal

Pesol: pinal

Kaalden Goonga : Tato potaani waɗde dawrugol

Won ko ƴeeŋataa, hiiɗɗataa, waɗde e kala sahaa, ko ko soccortee. Mi tawii miijiyankooɓe ɗiɗo ene njeewta ko fayti e dawrugol e...

Koolol 12-ɓol waɗi 2023 ko he Walaata

Hikka cabbi gorle kooli gure ganni ngarti ko e wuro Walaata, tuggude e ñalnde 8 haa 12 lewru bowte 2023. Ko ngol ɗoo...

Yiyannde e Koolol Jowol

Pulaar ene wiya, « so ko hooynantenoo saamii yoo hocce gila fittooɓe ndegginaani ». Kono kadi Aamadu Sammba Dembele feññinii e nder wootere e...

Pottitte pinal to Gural Eeleega

Hikka kadi, pottitte pinal njuɓɓinaama to Gural ñalnde 30 e 31 bowte 2022. Ɗi udditiraa ko konngol hooreejo Ganniiru Nagge to galle...

Huunde e Ɓure Ɓiyleydaagu

Pulaar ene wiya, « ko mawɓe ngoni alluuje sukaaɓe ». E kaa haala, ene faamee tan wonde sukaaɓe ñeemtinta ko mawɓe. Saabii ɗum noon,...

Neema : Fedde AADE wuurtinii Pulaagu

So won ɗo Pinal Fulɓe e ɗemngal mumen hulanaa saayde e nder leƴƴi goɗɗi, taweteeɗi diiwal Hod bannge fuɗnaange leydi Muritani, fedde...

Siñcaan Njaakiri e wolde ɓamtaare

Ngam nootitaade e wolde ɓamtaare, wuro Siñcaan Njaakiri suɓtii ko yahrude to bannge cellal tawo. Ɗanniyaŋkooɓe wuro ngoo, caggal nde paami wonde...

Denɗiraagal

Addannoo mawɓe men Afriknaaɓe yuɓɓinde ko ngam newnude nguurdiigu hakkunde yimɓe, ñiiɓnude korsa, tabitinde banndiraagal e njurum, e nder wuurduɓe e yonta...

KAALDEN GOONGA : “Mo tafi hoore mum, ƴeeŋna mbuure”

Pulaar ene wiya : « so neɗɗo tafatno hoyre mum, ƴeeŋtinta ko kaŋŋe ». Nde tawnoo gooto fof, so wonii e nder fasɓe mum,...

Yeewtere “nder dingire e mbeddaaji Kayhayɗi”

Ganndal e gollal Ñande alkamiisa 12 marse 2020, hiirde mawnde yuɓɓinaama he nder wuro Kahayɗi, tawi tammbinoo golle ɗee ko sagataaɓe wuro...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE