Jaɓɓorgo Pese Siidaan

Pesol: Siidaan

Winndannde Sinediin Siidaan : “Yahdude e teddungal ɓuri nanngaade e ko...

Yimɓe tedduɓe, ɓe golle mum en poti tiimteede e ñemmbeede, wonaa e ardiiɓe leyɗe walla annduɓe tan tawetee, aɓe tawee e nokkuuji kala, haa...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0