Jaɓɓorgo Pese Suwoyraat

Pesol: Suwoyraat

Suwoyraat, 4 desaambar, Juulde oogooɓe Muritani

Ngenndi Muritani ina jogii oogirɗe keewɗe, tawi kadi ko mawɗe, golleteeɗe gila 1963. E kala hitaande, sosiyetee SNIM ina mawnina nguun ñalngu. Hikka...
Tufnde jolnirde kaaƴe : Snim Nuwaadibu

Booynagol jawdi : SNIM, ngonka paaynuka

Ko ina wona jooni duuɓi 3, gila coggu njamndi yani, heewɓe ceyfitii no SNIM ardoraa nii, njeertinii ko faati e ngonka mum....

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE