Jaɓɓorgo Pese Tagofeere

Pesol: tagofeere

Loskugol tagofeere Mars (Mbaañ) Ɓeeynirɗe tati (3) nduñii e mudda...

Nde Apollo 11 juurii e Lewru e hitaande 1969, heewɓe koddiri ko aadee heɓii kaaɗtudi ɗo waawi yettaade. Ƴeewaa noon, Lewru ko ...

Tagopeeje 7 njiytaama saraaji koodel gootel

Annduɓe kuule asamaan njiytii saraaji hoodere dooɓaande yuɓɓo tagopeeje jeeɗiɗi potɗe e Leydi, tawi tati heen ina tuumaa waɗde maaje diƴƴe, ɗum noon nguurndam....
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0