Jaɓɓorgo Pese Uujo

Pesol: uujo

Hol to Afriknaaɓe ɓuri heewde uujande ?

Maa wood wiyɓe jooni-jooni : « ko Orop ! » Fotde maɓɓe wiyde noon, sibu orpnaaɓe cukkii en noppi haa ko yimɓe cikkii...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE