Jaɓɓorgo Pese Waɗboniyaagal

Pesol: waɗboniyaagal

Ñaawoore waɗboniyaagal

He dumunna ɓennuɗo oo kala, ɓuri teskinde he dingiral politigi hee ko peeje kaaldigal e fannuuji keewɗi jotondirɗi he caɗeele leydi ndii...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE