Siin-Afrik : batu nayaɓu

0
1663
chine-afrique.jpg

 

Batu nayaɓu hakkunde Siin e Afrik jooɗiima tuggi ñalnde altine 8 e talaata 9  nowammbar 2009 to CHARM EL-CHEIK, to Misra. Fotde capanɗe joy leyɗeele Afrik ina tawtoraa ngu. Fayndaare maggu ko tiiɗtinde golondiral to bannge faggudu.

 

Batu nayaɓu hakkunde Siin e Afrik jooɗiima tuggi ñalnde altine 8 e talaata 9  nowammbar 2009 to CHARM EL-CHEIK, to Misra. Fotde capanɗe joy leyɗeele Afrik ina tawtoraa ngu. Fayndaare maggu ko tiiɗtinde golondiral to bannge faggudu.

Udditi Batu ngu ko Hosni Mubaarak, hooreejo leydi Ejipt e tawtoreede mawɗo hilifaaɓe leydi Siin, hono Wen Jiabao kam e Umar Al Basiir, hooreejo Sudaan e Robeer Mugaabee hooreejo leydi Simmbaabuwee.

Ko e nguun batu Siin habri wonde maa wallit Afrik fotde miliyaaruuji 10 dolaar (hedde 2 700 milyaar ugiyya). Siin hollitii heɓaare mum to bannge ballitgol ñawndugol luure. Jooɗaniiɗo Siin e batu he wiyi : « Ballal Siin rokkata ngal alada e sarɗi gooto to bannge politik ».