Fedde Ɓamtaare heɓtii galle mum

0
1626

 

Batu jaagorɗe Muritani, njooɗinoongu ñalde alarba 24 feebariyee 2010, yaltinii eɓɓaande doosgal sariya lomtinanoore Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani galle (boowal) rokkanoo e hitaande 1981 (ardinoo ndeen Fedde nde ko Mammadu Siley Bah). Ndeen hawri ko Jeŋ Buubu Farba ina woni jaagorgal ko fayti e kaalis ; kaŋko nii siifnoo dokkal ngal. Ɓeto wertallo boowal ngal ko 3 600 m2. Ngal heednoo ko bannge rewo «joofirde bisuuji». Ko kalifu cukaagu e coftal ɓalli keɓtunoo boowal ngal waɗti ɗoon Galle sukaaɓe e estaad leegal joyaɓal.

Nii woni Fedde nde rewi heen haa jaɓanaa lomtingol galle o e hitaande 1999, caggal nde fedde nde ɗaɓɓi ɗum (oon sahaa ko Saawo Umar Idriisa ardinoo nde) e hitaande 1998. Ngool lomtingol hesɗitinaama kadi e lewru feebariyee 2006. Kono roŋkaa yo dagne. Ko jooni Alla haaji. Boowal Fedde nde heɓi jooni ngal woni ko ilot C ; ɓeto wertallo ngo waylaaki, ko 3 600 m2. Fedde nde ina yetta denndaangal darinooɓe heen, gila e terɗe haa e wallitnooɓe to bannge laamu to. Hannde noon, eɗen mbaawi wiyde jeyi wune o ko Usmaan Kan, kalifu kaalis leydi ndi. Yo Alla jokku balɗe makko, sibu o hollii heen heɓaare mawnde. Ɗum haawaani Fedde nde, sibu yiɗde makko e mayre wonaa hannde fuɗɗii. Jooni noon, heddii ko Fedde nde ina foti yoɓde fotde 1 893 200 MRO sibu nokku dokkaaɗo jooni o ɓuri oyatoo coodgu. So ɗum yawtii, woni e anniya Fedde nde ko mahde ɗoon Galle Pulaar. Ɗum noon, yontaaɓe leñol, walla wiyooɓe ko yontaaɓe leñol, ndañii haaju. Yo ɓe keblo ! E ooɗoo sahaa yiilirde Fedde nde woni ko e sakkude peeje no kaalis o renndiniraa ngam ko foti yoɓeede ko e huccande mahngo galle Pulaar. Doggi lelnaama, hay gooto yiɗaaka furgeede. Hay gooto fotaani fadde nii haa yimɓe njettoo ɗum, sibu ko enen fof poti heen. Hay gooto fotaani jaɓde ɓureede heen. Yiilirde ndee jooɗodiima e cate mum gonɗe ɗo e Nuwaasoot. Cate nder leydi ndi kadi kabraama. So Alla jaɓii, maa goomu jaaynde bayyin inɗe denndaangal jogorɓe wallitde e mahngo galle men, galle Pulaar. Maa inɗe ɗe mbayyine e Fooyre Ɓamtaare, ɗe mbayyinee kadi e sit men internet pulaar.org So Alla jaɓii ma en ngartoy heen.

Bookara Aamadu Bah