Catal PK (Riyad) wuurtii

0
2065

Ñalnde aljumaa 25 abriil 2014, Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani sosii catal to leegal Riyaad e tawtoreede Yiilirde Ngenndiire Fedde ndee, e gardagol hooreejo mum hono Aamadu Umar Jah. Catal ngal sosaa ko caggal nde terɗe duɗal Aamadu Hampaate Bah njokkondiri e Fedde ndee ñalnde 27 marse 2014, ngam yiɗde gollondirde e mum.

Arnoo jokkondirde e Fedde ndee ko kalfinaaɗo konngol duɗal ngal, hono Sammba Aan, wondude e Faarmata Jallo, tergal duɗal ngal, e dow kadi baggingol huunde e mawɓe duɗal ngal, haa arti noon e Abuu Soh, ganndiraaɗo “Khuuna” e Aamadu Mammadu Jallo…

Duɗal ngal ko ɓooyngal seeɗa (gila 2010), tee ko ɓuri teemedere almuudo ina jannga e maggal. Nde tawnoo ko ɗum woni darnde Fedde ndee, ɗum waɗaani caɗeele, sibu ko hono ɗum tan fedde ndee yiɗi. Ko ɗum tagi kadi geɗe ɗee leeltaani, ñalngu jaggaa, catal ngal sosaa.