Mbele Maawiya maa ñaawoye ?

0
824
Maawiyya wul taaya
Maawiyya wul taaya

E maayirɗe lewru bowte (desammbar) 2021, innde gonnooɗo hooreejo leydi ceddeejo wonti ko soccirtee, ko yardatee kafe subaka nder Muritani. Kaa haala reɓii nih haa tacci keeri leydi ndii, ine wiyee Maawyaa ko ñaaweteeɗo. Holi ko iirti kaa haala, holi to ka ummorii en jooni, holi adduɓe kaa haala ? Mbele ko ñaawoore walla alaa ? So tefol maa sooynannde ñaawoore, mbele waɗde ine aaɓnoo ñaawde Maawyaa gooto e jubudu mum so aaɓnotaako holi to ndee waalaare jogori teeroyde so won fooɗirooɓe caggal ? 

Sooynannde ñaawoore gonnooɗo hooreejo leydi Muritani, woni ko binaadu yimɓe mbeltortoo, heewɓe nih njaggi ko Maawyaa ko ñaaweteeɗo. Artiri kaa haala e kunuɗe yimɓe ko fedde AVOOM e daraniiɓe jojjanɗe aadee winndunooɓe wullitaango mumen gila 2003 to leydi Belsik, ngam rewnude Maawyaa Siidi Mohamed Taayaa ñaawoore, ngati tuumeede mo yamirde warde pittaali keewɗi kitaale 89-90 nder Muritani. Marc Libert kujjinkintooɗo lolluɗo to Biriksel gila 1987, yamirii nde ngoon wullitaango (plainte) ngo fedde AVOMM winndi addatee ñande 10 siilo (janvier) joɗɗinee. Wullitaango waɗaango e gonnooɗo hoorejo leydi Muritani Maawyaa Siidi Muhamed Taayaa. Ciftinen doosgal leydi Belsik ine rokki yamiroore,   ñaawirɗe leydi mumen ñaawde arani en tuumaaɓe warhoore.

Ko ine wona 37 ine njeyaa e winndunooɓe wullitaango ngoo gila hitaande 2003. Joɗɗinde wullitaango ngoo noon, firtaani jaalɗii Maawyaa ko ñaaweteeɗo, ngati omo jogii ɓe o waɗdi ɗiin warngooji tawi ine nguuri, ndeen noon waalaare wonnde yaɓɓoore ngoon wullitaango maa feeñoy. Yanti heen kanko Maawyaa gila Muhamed Abdel Asiis yandini laamu makko hitaande 2005, ko leydi Kattaar o moooyii, omo reenaa. Ndeke hay so daawal ñaawoore yettaama, yaama teddoyaa ngati horkitde mo e juuɗe waɗɓe mo e ndeenka mumen woni ko saɗti.  

Jaayre Pinal

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.