Laamu Muritani e paasuuji Makka

0
1519

Hitaande kala, laamu Muritani ina rokka huunde e gollotooɓe mum paasuuji Hajju. Ministeer kala heewi toɗɗaade yimɓe mum fotɓe rokkeede ɗiin biyeeji. Wonaa ɗoon woni caɗeele ɗee. Caɗeele walla kaawis oo ko ɓurondiral mawngal hakkunde nokkuuji ɗii. Yeru, galle laamorɗo oo (persidaas) ina jogii fotde capanɗe jeegom (60) biyee tawi gollotooɓe mum fof ɓuraani teemedde tato (300),

Hitaande kala, laamu Muritani ina rokka huunde e gollotooɓe mum paasuuji Hajju. Ministeer kala heewi toɗɗaade yimɓe mum fotɓe rokkeede ɗiin biyeeji. Wonaa ɗoon woni caɗeele ɗee. Caɗeele walla kaawis oo ko ɓurondiral mawngal hakkunde nokkuuji ɗii. Yeru, galle laamorɗo oo (persidaas) ina jogii fotde capanɗe jeegom (60) biyee tawi gollotooɓe mum fof ɓuraani teemedde tato (300), Kalifu kaalis (Ministeer finaas) ina heɓa biyeeji nay haa joy (4 haa 5), tawi gollotooɓe mum ko hedde 1 500 neɗɗo (ina jeyaa heen gollotooɓe ɓe nduumaaki). Ƴeewaa noon, kalifu jaŋde (Ministeer jaŋde), jogiiɗo fotde sappo e joy ujunere (15 000 gollotooɗo) heɓata ko biyee gooto !!! Ɗumɗoo dey ina feeñnini fenaande mawnde e nder peccitagol ngalu leydi ndii, sibu ko miliyoŋaaji keewɗi kuutortee ɗoo e mbaadi ndi rewaani laawol. Mbele ɗum wonaa « fasaad » ?