Binnditagol : “ko faayaa e jamma fof ko heen woni”

0
1622

Kabaruuji keniiɗi kabrii Alakbar wonde jamirooje ummoriima e laamu ngam winnditaade saharaanaaɓe, naatna ɗum en e etaasiwil ɓetguuro Muritani (ɗum woni ɓeen mbaɗta hiiseede ko Muritaninaaɓe.) Ko ɗuum faamninta en ɓeydagol keeweendi yimɓe jaawngol teskangol e nder rewo leydi ndii. Jooɗaniiɗo Alakhbar habrii kadi wonde tillisaaji keewɗi ndarnaama toon e suuɗaare ngam jaɓɓaade Saharaanaaɓe arooɓe

Kabaruuji keniiɗi kabrii Alakbar wonde jamirooje ummoriima e laamu ngam winnditaade saharaanaaɓe, naatna ɗum en e etaasiwil ɓetguuro Muritani (ɗum woni ɓeen mbaɗta hiiseede ko Muritaninaaɓe.) Ko ɗuum faamninta en ɓeydagol keeweendi yimɓe jaawngol teskangol e nder rewo leydi ndii. Jooɗaniiɗo Alakhbar habrii kadi wonde tillisaaji keewɗi ndarnaama toon e suuɗaare ngam jaɓɓaade Saharaanaaɓe arooɓe

winnditaade ɓee. Ko noon kadi, hilifaaɓe laamu Muritani toowɓe luɓii galleeji mum en ngam jippinde arooɓe ɓee.

Ina anndaa wonde Tiris Semmuur heewaani yimɓe. Kono, teskaama keeweendi yimɓe ɓeydiima toon kam e to Nuwaadibu hakkunde 2000 e 2012, e tuugaade e limooje ANRTPS (Nokku kalfinaaɗo binnditagol oo). Nii woni, e nder wuro Biir Mogreyn ngoo tan, ko wonnoo 2 761 e hitaande 2000, yettiima 10 514 neɗɗo e hitaande 2012. Wonande Fderik, ko wonnoo 4 431  e hitaande 2000, ina yahra hannde e 7 482. Wonande diiwaan Daaklet Nuwaadibu oo, limoore yimɓe ɓeydiima fotde 79 516 neɗɗo e nder ngalɗoo daawal…

Ina teskaa alaa fof diiwaan ɓurti limooje mum 2000 so wonaa diiwanuuji ɗiɗi kaalaaɗi dow ɗii.

Ooɗoo kabaaru so laatiima goonga, sikkeeji fof iwii wonde ko laamu Abdel Asiis tuumanoo koo, so yiɗde waylude sifaa koɗki leydi ndii. So wonaa ɗuum, hol no paamraten, ɓiɗɓe leydi caɗtinanee binnditagol, ɓe njeyaaka e leydi ina mbinnditee.

(Kabaaru dokkaaɗo e darorɗe saawiyee 2013)