Gartal FLAM

0
1576

 

Fedde FLAM ina anniyii artude e leydi hee caggal duuɓi 30 waɗi caggal leydi ɗii. Fedde ndee habriino ɗum ko ina wona jooni duuɓi tati, ina wayi no, jooni, ɓe njaaɓanii tigi-rigi gartal ngal. Ɓe nelii ɗoo sete, tawi ardii ɗum ko Ibraahiima Mifoo Soh, cukko hooreejo fedde ndee.

Ɓe ngadii ko ñaagaade yiyndirde e hooreejo leydi oo. Ɓe njooɗodii e oon ñalnde 28 abriil 2013 to galle laamorɗo leydi ndii (persidaas). Ina tawanoo joɗnde ndee, cukko hooreejo fedde ndee wondude e Mammadu Wan, tergal yiilirde fedde ndee, kalfinaangal cukaagu e jojjanɗe aadee.

E lowre internet fedde ndee, winndaa heen, wonde ɓe “njeewtidii e nuunɗal e hurum. Yeewtere ndee yowitii ko e ngonka leydi ndii to bannge renndo, kam e ngoƴaaji kisal e wellitaare FLAM e terɗe mum”. Fedde ndee hollitii weltaare mum e ko mawɗo leydi ndii “heñorii jooɗodaade e nulaaɓe maɓɓe” koo.

Caggal ɗuum, ñalnde aset 4 mee 2013, ɓe njuɓɓini yeewtere jaaynde to Chinguetti Palace ɗoo (Madiina 3).

Ñalnde aljumaa 03 mee, ɓe njokkondiri e Ibraahiima Muttaar Saar, hooreejo AJD/MR, to joɗnde parti mum, caggal ɗuum, ɓe njokkondiri e hooreejo PLEJ hono Mammadu Alasan Bah. E wiyde maɓɓe (bayyinaango), “ɓe njeewtidii ko faati e gartal fedde maɓɓe, hono FLAM, kam e heɓaare maɓɓe e gollodaade e denndaangal pelle politik goƴaaɗe ñawndugol caɗeele koɗdigal e renndo, nder leydi ndii”. Ñalnde altine 6 mee 2013, ɓe njokkondirii e Muhammed wul Mawluud, hooreejo UFP kam e Alasan Hammadi Bah, hooreejo Timtimol. Ñalnde talaata 7 mee, ɓe njiyndiri e Ahmed wul Daddaa, hooreejo RFD e Laaji Tarawore, koolaaɗo kuuɓal APP. Ɓe kollitii wonde ɓe njeewtidi e ɓeeɗoo fof ko geɗe paytuɗe e gartal maɓɓe kam e ngootaagu leydi ndii. Ɓe njiyndirii e oon ñalawma gooto e Buubakar wul Mesawuud (hooreejo SOS-Esclaves) e Mammadu Saar (jokkorgal Fonadh) e Jibi Soh (hooreejo Kawtal ngam Ƴellitaare). Ɓe mbiyi, ɓe teskiima, kamɓe e ɓeeɗoo njiydi miijo ko faati e doosiyee ndonaandi aadeeri, kam e taccinanooɓe e njiyaagu. (bayyinaango 08 mee 2013, Stockholm). Ñalnde alet 12 mee, Ibraahiima Mifoo Soh jokkondirii kadi e hooreejo RD, hono Mustafaa wul Abeydarahmaan.

Caggal ɗuum, ñalnde alkamiisa 9 mee, ɓe njokkondirii e El Wiam (Bojel wul Humoyd), e REVE (Lo Suleymaan) e MPR (Haamiidu Baaba Kan). Ñalnde aset 11 mee, ɓe njiyndirii e Tawaasul (Jemiil Mansuur), e Covire (Abuu Sih) e PUD (Muhammed Baro) e Moustaqbel (Wul Borbos) e Covire (Mammadu Alhuseyn Kan). Ñalnde 12 mee, ɓe njokkondirii e RD (Mustafa wul Abeydarahmaan) e UDP (Usmaan Sanngot) e Hatem (Saaleh wul Hanana) e Sursaut (Lalla mintu Siriif). Ñalnde 13 mee 2013, ɓe njokkondirii e UPR (Muhammed Mahmuud Jafaar).

Ñalnde ɓe njuɓɓini yeewtere jaaynde ndee (aset 4 mee), ɓe njaltinii bayyinaango ɗo winndaa “Batu mooɓondiral ngaadoraangu 7ɓu Flam, njooɗinoongu e lewru mee 2011 to Farayse fellitiino gartal e Muritani. Artirta Flam ko yiɗde mahtaade Muritani e ngooroondi tiiɗndi, ndiin ngooroondi woni nuunɗal  e potal. Flam ina udditanii kaaldigal e diisnondiral e waɗooɓe politik leydi ndii, kam e ardiiɓe renndo siwil”.

Bookara Aamadu Bah