Ngonka remooɓe maaro Kayhayɗi

0
1660

Ko ardii fof, ngesa maaro wayi kono yontaaji ɗiɗi : Laamu yamirii yoo golle puɗɗo ñande 15/06/2013, jooɗtiima haa ñande 16 ut, masiŋaaji ngaddaama ndemii gese ɗee fof, kala mawɗo sekteer hokkaama kaalis ngam remde  parselaaji remooɓe. Gooto fof saakii maaro fuɗii, hannde ina yahra e lewru e balɗe 15. Jooni noon, yontii waɗeede enngere, komitee wiyi ngesa (parsel) fof  heɓata ko   saak e feccere.

Sakkitiiɓe yoɓde ɓee keɓataa, tawde yimɓe ɓee   ndemanaama, ɓuri moƴƴude ko gooto fof heɓa enngere mum mbele golle ina mbaasa leeltude. Garɗo ina jogii kaalis ina sooda, ko sokli fof ɓe ndokka ɗum, ɗum firti ko remooɓe ɓee kaɗaa. Jooni e min ngoytanoo, so tawii ko kamɓe mbaɗi ndee feere walla alaa, remooɓe ɓee ina tampi, maaro moƴƴere mum ko enngere law. Ko ɗum addanta remooɓe ñamaale, parsel waasa moƴƴude, joom mum ronka yoɓde. Deftere janngirtee ko banndum, ɗoo e Rinnjaw ko diiwaan gooto, Musafamumen fof, hay darariin en ndokkaama geɗe ŋakkiraaka, mi  wonaa leñamleñamo, kono mbiɗo waawi wiyde to ko safalɓe ɗoo ko haalpulaar en.

Mi salminii janngooɓe jaaynde Fooyre Ɓamtaare.
Yoo wuur dental.

Aamadu Lih, Catal Kayhayɗi
Nod:46 95 67 71