Kabaruuji dawrugol daɓɓi

0
2303

Njillu Biraam. Tawii won ɓe laaɓaaka so Abdel Asiis woni ko e Kampaañ, ina laaɓi Biraam wul Daa wul Abeydi kañum ko e oon kampaañ woni, sibu o habrii ko o kanndidaa gila ñalnde talaata 28  saawiyee 2014. Tee ko ɗum woni sabaabu njillu o yuɓɓini daande maayo, tuggi Rooso, ƴaaŋan maa Ɓoggee, Baabaaɓe, Mbaañ, Kayhayɗi haa yettii Magaama, Mbuun e Sehilbaabi.

Ina wiyee ɗo o arnoo heen kala o jaɓɓaama jaɓɓungal mawngal, haa teeŋti noon e Magaama, ɗo o ɗaɓɓiri jamaanu oo hojom deƴƴere, ngam siftorde Lamin Manngaan, baranooɗo e hitaande 2012 e seppo seyfitoowo binndital paltoor. Pottitte ɗe o yuɓɓinnoo e nder ɗee gure kala mbaɗi ko e deeƴre. Haala makko heen ɓuri abbitaade ko e seyfitde ɓorƴitgol leyɗe e caɗeele artiraaɓe e kaayitaaji etaa siwil. Hay so tawii noon won siftinooɓe e sahaa kala wonde « nde ɗeen bone mbaɗetee ndee o jeyanoo ko e PRDS, o wondunoo ko e Maawiyya ».

Masawuud Kanndidaa? So ina laaɓi yimɓe Biraam ko birgoowo gardagol leydi ndii, yimɓe ndonkii faamde so tawii Masawuud ina jogori wonde kanndidaa walla alaa. Mahmuud wul Sammba gootal e terɗe parti makko, hono APP, haaliino wiyi wonde ko o kanndidaa e woote garooje ɗee, kono Etmaan wul Bijjel, kalfinaaɗo konngol APP wiyi « ɗuum suwaa tawo taƴeede ». Ina anndaa kam APP ɗaɓɓiino pusgol CENI jooni oo, mo Mesawuud e hoore alaa ko heddanno e woote ɓennuɗe ɗee, waɗi ɗum no annama sarɗi jeytoregol e woote goɗɗe.

Hitaande 31ɓiire FLAM. Ɓee ina kaala haala woote, FLAM kañum wonnoo ko e kebungal mawninde hitaande mum 31ɓiire (ñalnde 14 marse). Ɓe ɗaɓɓunoo ko waɗde ɗum boowal, kono laamu nguu rokkaani ɓe yamiroore. Ɓe mbattini waɗde kewu oo ko to La Case ñalnde aset 22/03/2014. Hoohooɓe heewɓe nootiima noddaango maɓɓe.

Fooyre Ɓamtaare, maayirɗe marse 2014