Magaama yaniraama Jaale 2 mawɗe

0
1598

Ko  Kapiteen Kebe ɓurɗo anndireede Bah Kebbel caŋkiiɗo to Farayse ñalnde aset 24-05-2014, o wiirnoyaa Magaama; ko o kooninke ngenndi o wonnoo, jaambaaro mo meeɗaa ɗeŋƴaade fiyannde hay gootol, ɗum seedtinii e wolde Sahara e Muritani : o waɗii heen golle jooɗɗe belɗe siimtude, kadi ko o neɗɗo caliiɗo yawaare, mbo jaɓataa banndum ɗawee hakke mum. Yoo Alla yuurmo mo, yaafoo mo, haarna mbo Aljanna. Aamiin.

Jaalal goɗngal ngal ko Ismaa Kan. O saŋkii ko ñalnde alet 25-05-2014 ɗoo e Magaama. O wiirnaa ko ɗoo e Magaama. Ciftinen o wonii Meer Magaama caggal Bah Mammadu Alasan e Joop Alasan Demmee. Ko Kanko Ismaa Kan woni Meer tataɓiijo ɗoo e Magaama : neɗɗo yettetaake, yennetaake, sifete tan, kadi neema ubbetaake. Ismaa Kan golliima e nguurndam mum ko yejjitaake. Ko o liggananii Lekkon 1, Lekkon 2, Lekkon 3 e kala suudu defte ɗo janngetee ganndal e estaas Basket bool, o mahi caaleeje jehre 2. O naatni 30 robin e galleeji 30, tawi joom mum en njoɓaani hay mbuuɗu. Ciftinen wonande oo mawɗo, won hannde kaadaruuji mawɗi nani e leydi hee ko e duɗal makko njalti. Yo Alla yuurmo mo, yaafoo mo, haarna mbo Aljanna Aamiin.

Salli Sih, sakke mo ñaamataa hakke