Sankaare Nadine Gordimer

0
1721

Gooto e sagataaɓe rewɓe haɓatnooɓe e laamuyel paltoor Afrik worgo (Afrique du sud) sankiima ñalnde 4 sulyee 2014 ina yahra e duuɓi 90, to Johanesburg. Oo debbo jeyaa ko e yimɓe ɓe potaani yejjiteede e hare ndimaagu Afrik worgonaaɓe. O wiyetee ko Nadine Gordimer. Ko o binndoowo o wonnoo, binndoowo jom kuɗol tookangol, haa ko Apartaayd (Apartheid) salii huunde e binndanɗe makko caaktee e leydi hee. Ko ndeen darnde maantinde addani mo heɓde njeenaari Nobel e hitaande 1991.

Hare makko e Apartaayd fuɗɗii ko caggal warngo Shaperville e dummbugol gooto e sehilaave makko e hitaande 1960. O naati ANC tawi ina woni fedde suuɗiinde, haɗaande e leydi hee. O ɓurnoo waawde faarnoraade fof ko o meeɗii seedtaade e ñaawoore huunde e terɗe ANC, takkanooɓe jamfa, tee ngool ceedtagol daɗndii 22 tergal ndeen fedde. Omo jeyaa e yimɓe ɓe Nelson Manndelaa wiyi ine yiɗi yiyde caggal nde yalti kasoo e hitaande 1990. Waɗi noon ko Nadine tawtoranooma ñaawoore 1964, tee meeɗaa seerde e winndude Manndelaa ko woni kasoo koo fof.