Yeewtere pinal to Suwoyraat

0
1506

 

En njettii geno. En puɗɗoriima innde geno joom yurmeende huuɓtidinnde e joom yurmeende heeriinde. Jettooɗe ngoodani ko Allah.

Fedde ɓamtaare pulaar catal Suwoyraat, yuɓɓinii ñalnde 15-11-2014 yeewtere pinal. Tiitoonde mayre ko “caɗeele renndo men hannde”.

Jeewtuɗo oo ko Nasiiru Hammee Sih mo Haayre Mbaara e Sumeraaji. Ndee yeewtere ko faayodinnde sabu alaa biyoowo mbiy-mi mo anndaa caɗeele men hannde. Ɓayde wontii gagga fof ina sokli jiiɓto, gagga fulɓe hannde, ko hol no ɓe cafrirta ɗee caɗeele teppuɗe en, keedi en e ɓamtaare. Tiitoonde ndee ina tonngii e nder ginol ɗee toɓee nayi (4) : kawral, ngondiigu, haɓde  e  bone  gondaaɗo, e aadaaji  hanki. E  tonngol  holi  cafroowo  walla  safrooɓe ? En njettii geno sanne, en mantii kala banndiraaɗo tawtoraaɗo ndee yeewtere, haa teeŋti noon e jabbaaji men, goomu pinal timtimol Nuwaadibu, Haamiidu Sih, Habii Abdul Bah, Fedde sippirooji e kiirɗeeli pinal, kam e kala fuutanke. En mantii Fedde Ɓamtaare Pulaar catal Suwoyraat sabu leñol ngol ina hotojini e haaldude e yeewtidde e hoyre mum. Eɗen ñaagii kala katante nde wallata en e jiiɓto ngal naamndal.

Haamiidu Mammadu Bah, Kalfinaaɗo jaŋde catal FƁPM suwoyraat