Leydi dañii funeere

0
3197

 

Tagofeere Leydi dañii funeere. Habri ɗum ko NASA (National Aeronautics and Space Administration” woni Njuɓɓudi Ngenndiyankoori Aeronotik e Weeyo dowla Amerik). NASA wiyi yiytii tagofeere nanndunde no feewi e Leydi. Nde inniraa ko Kepler-452b. NASA wiyi ndiyam ina e dow ndee tagofeere, ina waawi nii tawa hay nguurndam na toon.

Kayre ndeeɗoo tagofeere, kayre ɓuri Leydi mawneeki.

Nde taarotoo ko naange mayre, nanndude kadi e naange men ngee (hoodere wootere) ko e balɗe 385 (woni hitaande toon). Leydi taarotoo naange ko e balɗe 365 (woni hitaande men). Kayre ndeeɗoo tagofeere, nde woni ko e “ñilkere kaaca” (constellation du Cygne). Hakkunde men e ndeen ñilkere noon ko 1 400 hitaande annoore. (9 460 800 000 000 kiloomeeteer : 9 460 milyaar e 800 miliyoŋ kiloomeeteer).