Makki Sal jeyaa ko e ɓurɓe famɗude njoɓdi

0
1558
Macky-sall.jpg

E wiyde jaaynde Leeral yaltunde ñalnde 15 sulyee 2015, Makki Sal jeyaa ko e hooreeɓe leyɗe Afrik ɓurɓe famɗude njoɓdi. Nde tuugii ko e alluwal ngal jaaynde Jeune Afrique saaktunoo. 

E wiyde jaaynde Leeral yaltunde ñalnde 15 sulyee 2015, Makki Sal jeyaa ko e hooreeɓe leyɗe Afrik ɓurɓe famɗude njoɓdi. Nde tuugii ko e alluwal ngal jaaynde Jeune Afrique saaktunoo. 

E ngaal alluwal ina waɗaa heen njoɓdi Makki Sal ko 1 145 ooroo (hedde 450 000 UM) lewru kala. Ɗum woni, depiteeji e ardiiɓe e foksineeruuji laamu keewɗi ɓuri mo njoɓdi to woɗɗi. Hay persidaa Gine, hono porfesoor Alfaa Konnde, ɓuri mo njoɓdi, sibu oon na yoɓee 1 696 oroo lewru kala. Ibraahim Buubakara Koytaa, hono persidaa Mali na heɓa 5 335 oroo lawru fof.