Leyɗe ndema Daarel Barka : suuɗo-suuɗoondu

0
1689
7696489-11905058.jpg

Ñalnde talaata 8 settaambar 2015 mawɗo hilifaaɓe hono Yahyaa wul Hademiin yeewtidii e yonaaɓe Daarel Barka ko faati e 3 200 hektaar ɗi AAAID wiyaa hasii ɗii. O habrii ɓe wonde « AAAID winndii mo ngam habrude mo woppii eɓɓaande ndema leyɗe ɗee”. O habri ɓe kadi goppitgol yimɓe ɗiɗo nannganooɓe, cokoyaa to Eeleega ñalnde 25 ut 2015.

Ñalnde talaata 8 settaambar 2015 mawɗo hilifaaɓe hono Yahyaa wul Hademiin yeewtidii e yonaaɓe Daarel Barka ko faati e 3 200 hektaar ɗi AAAID wiyaa hasii ɗii. O habrii ɓe wonde « AAAID winndii mo ngam habrude mo woppii eɓɓaande ndema leyɗe ɗee”. O habri ɓe kadi goppitgol yimɓe ɗiɗo nannganooɓe, cokoyaa to Eeleega ñalnde 25 ut 2015.

Ñalnde 10 Kalifu ndema keso oo, hono Lemina mintu Kotob Momma wiyi “nokku mum maa ɗoofto denndaangal nanondire e piɓondire jowitiiɗe e ndema baɗanooɗe”. Ñalnde aljumaa mawɗo rondismaa Daarel Barka noddii jom leyɗe en ɓee e batu. O fuɗɗorii ko furaade ɓe e fuuptaade ɓe, caggal ɗuum o wiyi ɓe wonde Dowla Muritani woppaani eɓɓaande ndema 3 200 ha Karwlaat Wullu Njaay. Ina wiyee o haalii ɗoon haalaluuji ɓutti.

Jooni noon, hol mo haala mum foti heɗeede ? Haala mawɗo hilifaaɓe walla haalayal seefyel rondismaa ngel hormaaki hay gooto ?