Faatimata Mbay takkanaama galaŋ kaŋŋe wuro Grenoble

0
1453
fatimata M'baye.jpg

Faatimata Mbay, hooreejo Fedde Muritaninaare Jojjanɗe Aadee (AMDH). Ndeen Fedde daraniinde : heedande, ɗoftude e wallitde « ɓe ngalaa haalooɓe », e « heedande ɓeen ɓe ngalaa ko njoɓi heedooɓe ».

Faatimata Mbay, hooreejo Fedde Muritaninaare Jojjanɗe Aadee (AMDH). Ndeen Fedde daraniinde : heedande, ɗoftude e wallitde « ɓe ngalaa haalooɓe », e « heedande ɓeen ɓe ngalaa ko njoɓi heedooɓe ».

Teddungal goɗngal wonannde Sokna Faatimata Mbay. Wuro Farayse wiyeteengo Grenoble ngoo, takkanii mo galaŋ kaŋŋe ngam heɓtinde golle makko paayondinɗe kanko “keedoowo cuusɗo jojjanɗe aadee nder Muritani”. Ɗum waɗnoo ko ñalnde 16 oktoobar 2015, to Galle ñaawoore wuro ngoo. O heɓi teddungal ngal ko e juuɗe meer wuro ngoo.

Jaaynde nokkuure Essor seedtiima wonde darnde Faatimata Mbay ina haandi e teddungal. Nde limiti heen  huunde e ñaamgolluuji makko : “debbo gidiiɗo wonde awokaa e Muritani ; o sokaama, duuɓi 5 omo leeptee sabu o hokkii miijo makko, o luulndiima paltoor e njulaagu aadee en; kanko woni afriknaajo gidiiɗo heɓde njeenaari Hakkeeji Aadee Nuremberg (1 999). E hitaande 2012 o heɓii e juuɗe Hilary Clinton, njeenaari « Traffcking in persons report ».

Eɗen ciftina kadi Faatimata Mbay ko hooreejo Fedde Muritaninaare Jojjanɗe Aadee (AMDH). Ndeen Fedde daraniinde : heedande, ɗoftude e wallitde « ɓe ngalaa haalooɓe », e « heedande ɓeen ɓe ngalaa ko njoɓi heedooɓe ».

E wiyde makko : « mi waawaa jaɓde ñaanteede e oon sahaa gooto ɗo ndonaari aadeeri (woni ɗo warngooji baɗnooɗi e kitaale 89-91) ñawndaaka , ɗo haɓantooɓe jojjanɗe aadee ndummbaa e ɗo wellitaare woni e deestaade e yahrude caggal ».