Codotooɗo …

0
1689
AzizStade.jpg

E mawningol ñalngu jeytaare Muritani 2015, haala heewii. E nder kaan haala, jaaynde Le Calame winndii « Won ko feewaani e leydi men hee, sibu hay gooto woƴaaka laawol, woƴaaka sariya, woƴaaka doosɗe renndo. Hooreejo leydi oo dartinii fijo fuku bal caggal 63 hojom, sabu tan haaɓii. »

E mawningol ñalngu jeytaare Muritani 2015, haala heewii. E nder kaan haala, jaaynde Le Calame winndii « Won ko feewaani e leydi men hee, sibu hay gooto woƴaaka laawol, woƴaaka sariya, woƴaaka doosɗe renndo. Hooreejo leydi oo dartinii fijo fuku bal caggal 63 hojom, sabu tan haaɓii. »

Fijo fuku bal noon, ko famɗi fof ina foti wonde 90 hojom, tee doosɗe mum ko ganndaaɗe. Tee ko ñaawoowo oo tan (arbitre) hokkaa mbaawka ñaawde heen huunde.

Waɗde kabaaru oo alaa ɗo heddi e aduna hee, rajooji e teleeji winndere ndee e internet kala njalkitii en heen. Muritani ina anndiranoo wonde « leydi njiyaagu, leydi ɓurndi heewde meeɗnooɓe wonde persidaaji wuurɓe tawo» jooni noon ɓeyden heen « leydi ɗo hoorejo leydi yamirta fof, hay njuuteendi fijo fuku bal ».

Farayse fof e wonde e sunaare sabu njanguuji ownooɓe, haɗaani jaaynooɓe mum jalde e jalkitde en. E jaaynde Farayse Inter, gooto e maɓɓe wiyi « ko nii tan Abdel Asiis wayi, so o haaɓii tan, alaa e sago dille mbaɗa ; so wonaa ɗuum, hol ko ardaade leydi nafata so tawii a waawaa waɗde ko mbele-ɗaa ? … “So o halfinaama kawgel fuku winndere, ngel diwataa balɗe nay !” “Neɗɗo mo ɗooftaaki hay huunde, so lomtiima wuyɓe, mbar wonaa gootum ?”.

Ɗumɗoo jeyaa ko e kaawisaaji mawningol jeytaare (28 noowammbar) Muritani hikka.

 Jaaynde ndee fawti heen wonde ko nii kadi « gardiiɗo men peertuɗo oo » sodorinoo laamu, nde sodortoo humpito men adanngo ngardiigu demokaraasi kuudetaa mum 6 ut 2008.

Fooyre