Yarlitanaade banndum

0
2166
tumblr_inline_o5xnjb0wEV1the7sl_1280.jpg

To leydi Amerik, jannginoowo gooto yoɓanii almudɓe mum noogaas e njeegomo (26) yahrooɓe tawo e jaŋde gaggaaji, denndaangal fere duuɓi 4 jaŋde to duɗal jaaɓi-haaɗtirde, mbele janngo mbaawa jokkude jaŋde mum en, tee ko fereeji ɗii kala. 

To leydi Amerik, jannginoowo gooto yoɓanii almudɓe mum noogaas e njeegomo (26) yahrooɓe tawo e jaŋde gaggaaji, denndaangal fere duuɓi 4 jaŋde to duɗal jaaɓi-haaɗtirde, mbele janngo mbaawa jokkude jaŋde mum en, tee ko fereeji ɗii kala. 

Omo waawnoo soodde geɗe goɗɗe ngam weytoraade no yimɓe fof mbaɗata nii, kono o suɓii ko ɗawde hoore makko oon mbelemma ngam wallude ɓee sukaaɓe. Waɗi noon kadi ko to Amerik fere jaŋde ina keewi sibu ko hedde 55000 $US (hedde 18 miliyoŋ ugiyya) hitaande kala wonande almuudo gooto.

So a hiisiima ina wonoya hedde 70 miliyoŋ wonande duuɓi nay jaŋde almuudo gooto kala. Wonande almudɓe 26 ɓee, ko fotde miliyaaruuji ɗiɗi ugiyya oo gorko yoɓani sukaaɓe ɓee. Eɗen nganndi, jaraa haala, ɗumɗoo wonaa huunde weeɓnde.

Yo Alla yoɓ mo ɗee golle moƴƴe.           

BAB (Fooyre 146, mee 2016)